Doprava na všetko 1,99€ !

Všetky práva vyhradené

© 2020 Aportuj.sk

Všetky údaje a informácie zverejnené na týchto webových stránkach sú chránené podľa autorského zákona č. 618/2003 Zb. z. v znení neskorších predpisov, a to v plnom rozsahu ako zákonom chránené autorské diela. Ochrana sa vzťahuje na všetky údaje a informácie, ako v grafickej, tak aj v textovej, či inej podobe. Obsah týchto stránok nesmie byť bez písomného súhlasu kopírovaný, šírený, sprístupnený tretím osobám, ani inak využívaný ku komerčným účelom. 

Ochranné známky a licencie
Ak nie je ustanovené inak, sú všetky ochranné známky použité na týchto stránkach chránené. To platí predovšetkým pre firemné logá a emblémy. Všetky zobrazené značky sú duševným vlastníctvom. Zverejnením údajov chránených ako duševné vlastníctvo prostredníctvom týchto stránok nedochádza k udeleniu licencie k používaniu obsahu tretím osobám.

Fotografie
Fotografie nachádzajúce sa na stránke sú vlastníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným Wine & Marketing alebo sú zakúpené s ich royalty-free autorskými právami u tretích strán výlučne pre vyššie uvedenú spoločnosť a ich šírenie je zakázané.


Vylúčenie zodpovednosti
Napriek tomu, že je obsah týchto webových stránok dôkladne vyberaný a kontrolovaný, neručíme za presnosť a bezchybnosť poskytovaných informácií. Zodpovednosť za škodu, vzniknutú priamo či nepriamo použitím uvedených informácií, je vylúčená.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.